YMPÄRISTÖ

SUODATETUN JUOMAVEDEN TANKKAUSPISTE

LIPPUTANGON JUURESSA OLEVALLA LAITURILLA

 

VESINÄYTTEET 06/2021

Vesinäytteet:    

1. Suodatettu vesi (vesipiste löytyy lipputangon vierestä)

2. Laituriverkoston normivesi

   

  1. Suodatetun veden 6/2021 tutkitut ominaisuudet täyttivät kaikilta osin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen N:o 401/2001 laatuvaatimukset ja -tavoitteet talousvedelle. 

 

  1. Laituriveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet talousvedelle sitä vastoin eivät täyttyneet johtuen suuresta mangaani- ja rautapitoisuudesta sekä sameudesta. Rautaa ja mangaania esiintyy yleisesti pinta- ja pohjavesissä. Rauta ja mangaani alentavat veden käyttökelpoisuutta juomavetenä. Lisäksi ne aiheuttavat veteen makuvirheitä. Uusimmat tutkimukset viittaavat siihen, että juomaveden korkea mangaanipitoisuus voi olla terveysriski, varsinkin imeväisikäisille tai raskaana oleville (mangaani läpäisee istukan), pitkään käytettynä. Veden sameus johtuu usein raudasta tai savesta, eikä sameudella tai korkeahkolla rautapitoisuudella sinänsä ole mitään terveydellisiä haittavaikutuksia. 

Kummastakaan näytteestä ei löytynyt suolistoperäisiä bakteereita.