YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous 14. maaliskuuta 2020 klo 11:00 Hotel Kalkstrand  

 ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan-, sihteerin- pöytäkirjantarkastajien- ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen hallituksen esityksen mukaisesti, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen

5. Tilintarkastuskertomuksen käsittely

6. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

8. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

9. Talousarvion käsittely ja vastikkeen vahvistaminen, joka osakkeenomistajien on yhtiölle suoritettava. Hallituksen esitys on 140 €/paikkaleveysmetri

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

11. Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet

12. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

13. Mahdolliset muut asiat

 

Talousarvio 2019

MENOT (bUDJETTITARKENNUS TULOSSA 2/2020

Maanvuokra 38.000 € + indeksikorotus (1950:1680)                                              €

Operaattorisopimus kaudella 2018 22.000 € + alv 24%                                          €

Kirjanpito 650 €

Tilintarkastus 700 €

Vakuutusmenot 150 €                                                                                               1.500 €

MENOT YHTEENSÄ                                                                                              €

 

TULOT

Vastikkeet 520 vastikeyksikköä x 140 €/yks = 72.800 €

TULOT YHTEENSÄ                                                                                             72.800,00 €

 

TALOUSARVION ALIJÄÄMÄ                                                                            €

PDF-tiedostoAK Tilinp+kertomus.pdf (3.1 MB)
TÄMÄ TIEDOSTO ON TILINPÄÄTÖSTIEDOT JA TILINTARK KERTOMUS PER 31.12. 2019
PDF-tiedostoAK tase+tulosl.pdf (525 kB)
Tuloslaskelma ja tase 31.12 2018
PDF-tiedostoAK_tilintarkastus2018.pdf (542 kB)
Tilintarkastuskertomus 5.2.2019
PDF-tiedostoAKruunu_ylimYK18.pdf (177 kB)
Pöytäkirja ylimääräisestä yhtiökokouksesta 2018
PDF-tiedostoHall.kokous2018_2.pdf (156 kB)
Hallituksen kokous 21.10.2018