POHJAREMONTTI

 

Veneen pohjan kunnostusprojekti

Vene nostetaan telakalle vedestä sovittavana ajankohtana. Veneen runko saa kuivua joitakin päiviä. Vene siirretään toimenpiteen suoritusta varten siihen tarkoitukseen varattuun paikkaan. Tässä paikassa, tarkoitukseen rakennetussa pilttuussa, naapuriveneiden tahriintuminen ja maaperään siirtyvät myrkkymaali on minimoitu tässä.   

Pohjaremontti kohdistuu lähtökohtaisesti veneen runkoon, eli vesilinjan alapuoliseen lasikuiturakenteeseen. Mikäli kyseessä on purjevene, sen kölin kunnostus tulee sopia erikseen. Kölin osalta maalien poiston tulee olla kattavaa, eli se puhalletaan täysin puhtaaksi, koskee erityisesti valurautaköliä.

Myrkkymaalit ja epäterve epoksiprimermaali veneen rungosta poistetaan  puhallusmenetelmällä, jossa korkeapainepuhalluksessa maalit poistetaan ensisijaisesti lasimurskaa käyttäen.

 Veneen puhalluksen aikaisten suojausten saumoista puhalluspölyä joutuu aina veneen kylkiin ja kannelle, nämä jäämät tulee poistaa eli ne poistetaan vesipesulla välittömästi, jotta ne eivät kosteuden kanssa kovetu pinnoille.

Puhallusprosessin jälkeen, kun ehjä epoksiprimer on saatu esiin, pinta hiotaan epäkeskohiomakoneella sileäksi. Laminaatin kosteus tarkistetaan tässä vaiheessa. Mikäli rungon laminaatti on kosteata, vene telakoituu talven yli ilman uusia maalikäsittelyjä, jotta veneen runko kuivuu oikeaan kosteustasoon.

Kun runko on todettu kuivaksi, hiotun vanhan rungon pintaan jääneen epoksiprimerin päälle maalataan uudet kerrokset primeria. Keskimäärin uusia kerroksia tulee neljä, merkitsevää on, että maalikerros on riittävän paksu estämään veden johtuminen veneen runkoon, veneen ollessa vedessä.  

Kun viimeinen maalikerros primeria on maalattu, seuraa antifoulingmaalin levitys, joka tapahtuu vielä nihkeän primermaalin pintaan, jotta tarttuvuus on hyvä. Antifoulingmaalina käytämme ns. kovaa myrkkymaalia, Hempel Hard Racing tuotemerkkiä. Jatkossa tulevina vuosina myrkkymaaliksi voi valita myös vaihtoehtoisesti International Trilux maalin.

Mikäli purjeveneeseen tehdään samalla kölin kunnostus; valurautaköli tulee hioa puhtaaksi ja pinnoittaa. Puhdas metallipinta maalataan epoksiprimerilla, joka luo tartuntasillan kölin varsinaiselle maalille, joka on laivamaali uppotarkoituksiin. Epoksiprimer valurautaköliin tulee maalata viipymättä puhallusjäämien pesun jälkeen, koska kölin pintaan alkaa muodostua pintaruostetta jo vuorokauden jälkeen. Laivamaalin pintaan, ennen antifoulingia maalataan vielä kerros primeria, joka parantaa antifoulingin tarttuvuutta kölin maaliin.

Jos todetaan puhallustyön jälkeen, että kölin sauma runkoon on vaurioitunut, tarvittavat toimenpiteet on myös paras ajoittaa tähän. Kölisauman korjaukseen on erilaisia työmenetelmiä, riippuen vaurioitumisen asteesta, joten siihen annamme yksilölliset työselosteet ja kustannusarviot.