JÄTEHUOLTO-OHJE

 

 

PARAISTEN VENEKESKUS                                  1.7. 2012

JÄTEHUOLTO-OHJEET

 Kierrätyskelpoinen jäte

 Lasi

Lasijäte kelpaa uusiokäyttöön (esim. pantittomat pullot ja pakkauslasi, purkit). Muovi ja metalliosat pitää muistaa poistaa. Kierrätykseen tarkoitetun lasijätteen sekaan ei saa laittaa ikkunalasia, keramiikkaa, posliinia, lamppuja eikä kuvaputkia. Muista, että jo pieni määrä epäpuhtauksia voi pilata suurenkin uusiolasierän.

Metalli

Pienmetallijäte soveltuu uusiokäyttöön (juoma- ja säilyketölkit, tölkkien kannet, einesvuoat, tyhjät aerosoli ja maalipurkit sekä pienikokoiset metalliosat). Tilan säästämiseksi esim. olut-  ja säilykepurkit olisi hyvä puristaa kokoon. Suuret metalliesineet on veneilijän itse toimitettava romuliikkeeseen.

Paperi

Paperikeräykseen kelpaa kaikki puhdas keräyspaperi, toisin sanoen lähes kaikki ns. postiluukusta tullut paperi sekä valkoinen toimistopaperi, jotka ovat syntyneet veneilyharrastuksen parissa.

Muovitettu, likainen tai märkä paperi ei kuuluu keräyspaperin sekaan. 

Puu

Puujätteen veneilijä toimittaa itse ensisijaisesti hyötykäyttöön. Venekeskus ei kierrätä puutavaraa.

Pressut ja muut kevytpeitteet

Jäteastiat ei ole tarkoitettu kevytpeitteiden ja pressujen hävittämispaikaksi.

 

Ongelmajätteet

Ongelmajätteeksi katsotaan sellainen jäte, joka kemiallisen tai jonkin muun ominaisuutensa vuoksi voi aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Seuraavaksi esitellään yleisimmät venesatamissa syntyvät ongelmajätteet ja niiden jatkokäsittelytoimenpiteet.

Venekeskuksen ongelmajätteiden vastaanotto:

Akut

Akut kannattaa toimittaa heti vaihdon jälkeen sataman ongelmajätekeräykseen. Vanha akku on hyvä palauttaa liikkeeseen jo uuden akun oston yhteydessä.  Käytöstä poistetut akut toimitetaan jätekatoksen yhteydessä olevaan keräykseen pystyasennossa, kuoret ehjinä ja korkit paikallaan. Ole varovainen akkua käsitellessäsi - pidä huoli, että akkuneste ei pääse valumaan ulos. Akkunesteen sisältämä happo on erittäin syövyttävää. Akkuja on säilytettävä siten, ettei akkuvesi pääse jäätymään ja rikkomaan kuorta. 

 

Paristot ja ladattavat akut

Ladattavat nikkeli-kadmiumakut ja nappiparistot sekä muut raskasmetalleja sisältävät paristot ovat ongelmajätettä. Yleensä paristoissa on merkintä siitä, ovatko ne jätteenä ongelmajätettä vai eivät. Jos et ole varma asiasta, vie paristot aina sataman paristojen jätekeräykseen.

Öljyiset jätteet

Jäteöljyn keräysastia sijaitsee jätekatoksessa.  Jäteöljyn sekaan ei saa laittaa muita nesteitä (liuottimia tai jäähdytysnesteitä), koska sekalaisen öljyjätteen hyödyntäminen on vaikeaa ja se nostaa käsittelymaksuja -> satamamaksuja.

Öljynsuodattimille, myös puhkotut ja valutetut, sekä muille kiinteille öljyisille jätteille on erillinen keräys ja ne on käsiteltävä ongelmajätteinä. Keräysastiana on iso kanisteri, jonka yläosa on leikattu auki.  Lievästi öljyyntyneet trasselit, rievut ja paperipyyhkeet voi laittaa sekajäteastiaan.

Jäähdytysnesteet

Veneen moottoriin ajettava jäähdytysneste tulee ottaa kokonaisuudessaan talteen. Talvisäilytyksen yhteydessä syksyn- ja kevään päästöt tulee ottaa talteen. Aineen voi käyttää seuraavalla kerralla uudelleen tai hävittää toimittamalla sen sataman glykolitynnyriin.

Muut ongelmajätteet

Pilssivesi

Vesistöihin ei saa päästää mitään öljyisiä nesteitä/vesiä. Koska pilssiveteen on sekoittuneena useita erilaisia haitallisia aineita ( esim. moottorin jäähdytysvettä, polttoainetta ja erilaisia öljyjä) on se ongelmajätettä, joka tulee kerätä erikseen.   Pilssivesi tulee  kerätä imeytysaineisiin (esim. imeytysmattoon), jotka hävitetään ongelmajätteen tavoin veneilijän omasta aloitteesta.

Käytöstä poistetut hätäraketit ja käsisoihdut

Vanhentuneet hätäraketit ja käsisoihdut on toimitettava poliisilaitokselle. Jotkut venetarvikkeita myyvät liikkeet vastaanottavat käytöstä poistettuja raketteja ja käsisoihtuja. Myös meripelastusyhdistykset ja veneilyseurat järjestävät ajoittain koulutustilaisuuksia, joissa vanhentuneet soihdut ja raketit käytetään harjoitusammunnoissa.

Liuotinjäte

Liuotinjätteet kerätään erikseen, niitä ei saa sekoittaa jäteöljyastiaan. Liuottimia ei tule myöskään sekoittaa keskenään, eikä niitä saa kaataa viemäriin, sillä höyrystyvät liuottimet (tärpätti, tinneribensiini, asetoni) saattavat aiheuttaa viemärissä räjähdysvaaraan. Liuotinjätettä ei saa hävittää haihduttamalla. Liuottimen ja vernissan kostuttamat trasselit voivat syttyä itsestään palamaan, näin ollen niitä ei saa viedä sekajäteastiaan, vaan ne tulee kerätä erikseen ja viedä itse  kaatopaikalle niille tarkoitetuille lavoille.

Maalaus- ja lakkausjäte

Lakat ja maalit, erityisesti raskasmetalleja sisältävät, ovat ongelmajätettä, joten maaleja sisältävät purkit ja aerosolipullot on toimitettava ongelmajätekeräykseen. Ainoastaan täysin kuivunut maalijäte, joka ei sisällä raskasmetalleja voidaan jättää sataman pienmetallikeräykseen

Maalin hiontapöly

Maalin poistoon suositellaan käytettäväksi märkähiontaa tai pölypussilla varustettua hiontalaitetta. Jos veneen ympäristön suojaa peittein voi ainakin osan irtoavasta maalijätteestä kerätä talteen ja toimittaa kunnallisen kaatopaikan ongelmajätekeräykseen. Irronneita maalijätteitä ei saa jättää missään tapauksessa telakointipaikalle.

Puunsuoja- ja kyllästysaineet

Siveltävät puunsuoja- ja kyllästysaineet voivat olla myrkyllisiä. Kyllästettyä, lahosuojattua tai maalattua puuta ei saa käyttää polttopuuna (polttaminen vapauttaa myrkkyjä ilmaan), vaan ne tulee kerätä erikseen ja viedä itse  kaatopaikalle niille tarkoitetuille lavoille.

Muut ongelmajätteet

Muita ongelmajätteitä ovet esimerkiksi kovettumattomat liimat, hartsit, lateksit, muovien pehmittimet sekä polyuretaani- ja silikonijätteet. Elohopeaa sisältävät jätteet kuten loisteputket tulee säilyttää ehjinä, jottei haitallisia aineita pääse valumaan ympäristöön ja veneilijän tulee itse toimittaa kunnallisen kaatopaikan ongelmajätekeräykseen.

 Melu

Venesatamiin sovelletaan loma-asumiseen, leirintään ja virkistykseen tarkoitettujen alueiden melutasoarvoja eli sallittu melutaso on päivällä (klo 7 – 22) 45 dB ja yöllä (klo 22 – 7) 40 dB (Valtioneuvoston melutasopäätös 993/1992)